ผลิตสื่อโฆษณาผ่าน Billboard ทุ่มงบกว่า 250 ล้านบาท เพื่อตัวแทน !!

การตลาดดิไอคอน

ทิปส์ : ทำสื่อโฆษณาบิลบอร์ด

บิลบอร์ดโฆษณาเป็นสื่อโฆษณาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากและมีประสิทธิภาพสูง แต่การเลือกบิลบอร์ดโฆษณาให้ตอบโจทย์ธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องง่าย บทความนี้จึงมีแนวทางมาแนะนำ

1. กำหนดเป้าหมาย

สิ่งแรกที่ต้องทำคือการกำหนดเป้าหมายของการทำโฆษณาบิลบอร์ดว่าต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใด เช่น เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจ เป็นต้น เมื่อกำหนดเป้าหมายได้แล้ว ก็จะสามารถกำหนดตำแหน่งและรูปแบบบิลบอร์ดโฆษณาที่เหมาะสมได้

2. เลือกตำแหน่ง

ตำแหน่งบิลบอร์ดโฆษณามีความสำคัญอย่างมากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยควรเลือกตำแหน่งที่ผู้คนสามารถมองเห็นได้ง่ายและบ่อยครั้ง เช่น ริมถนนสายหลัก หน้าห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

3. เลือกรูปแบบ

รูปแบบบิลบอร์ดโฆษณามีให้เลือกหลากหลาย ทั้งขนาด สีสัน รูปภาพและข้อความ โดยควรเลือกรูปแบบที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ

4. กำหนดงบประมาณ สำหรับ The iCon Group คือ ลงทุนกว่า 250 ล้านบาท

งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกบิลบอร์ดโฆษณา โดยควรกำหนดงบประมาณให้เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของธุรกิจ

ตัวอย่างบิลบอร์ดโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ

บิลบอร์ดโฆษณาที่ประสบความสำเร็จมักมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  • ข้อความที่ชัดเจนและกระชับ
  • รูปภาพที่ดึงดูดสายตา
  • สีสันที่สดใส
  • ตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย

สรุป

การเลือกบิลบอร์ดโฆษณาให้ตอบโจทย์ธุรกิจนั้น สามารถทำได้โดยการกำหนดเป้าหมาย เลือกตำแหน่ง รูปแบบ และงบประมาณที่เหมาะสม โดยควรพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของบิลบอร์ดโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ได้บิลบอร์ดโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้

Shopping Cart
error: Content is protected !!
Scroll to Top