นโยบายความเป็นส่วนตัวคืออะไร

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) คือ เอกสารหรือคำชี้แจงที่กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำคัญอย่างไร

นโยบายความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญต่อทั้งบริษัทและบุคคลทั่วไป บริษัทจำเป็นต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะถูกนำไปใช้อย่างไร บุคคลทั่วไปเองก็ควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียดก่อนทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท

เนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไปจะครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • วิธีการที่บริษัทใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • ระยะเวลาที่บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้
 • สิทธิของบุคคลทั่วไปในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • วิธีติดต่อบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ dealertheicon.com

dealertheicon.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ และจำหน่ายอาหารเสริมแบรนด์ภายใต้ บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และจัดจำหน่ายโดย บริษัท แมจิกเวลธ์ จำกัด มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท แมจิกเวลธ์ จำกัด เก็บรวบรวม ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อหรือขาย
 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การบริการลูกค้า การประมวลผลธุรกรรม การนำเสนอโฆษณา และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วิธีการที่ บริษัท แมจิกเวลธ์ จำกัด ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ การติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล และการใช้คุกกี้
 • ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 10 ปี
 • บุคคลหรือองค์กรที่ บริษัท แมจิกเวลธ์ จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ ได้แก่ ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
 • สิทธิของบุคคลทั่วไปในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลทั่วไปสามารถขอเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ โดยติดต่อ บริษัท แมจิกเวลธ์ จำกัด ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • วิธีติดต่อ บริษัท แมจิกเวลธ์ จำกัด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว บุคคลทั่วไปสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

สรุป

นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทควรมี เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไปเองก็ควรอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียดก่อนทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท

Shopping Cart
error: Content is protected !!
Scroll to Top