โปรโมชั่น The iCon Group

เดือน พฤศจิกายน 2566

สมัคร DEALER เป็นร้านค้าส่งขนาดใหญ่

รับสิทธิ์พิเศษมากกว่าที่คิด !

โปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายน สมัครตัวแทน ดิไอคอนกรุ๊ป
โปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายน สมัครตัวแทน ดิไอคอนกรุ๊ป

VIP DEALER

รับส่วนแบ่งกำไร
1% จากยอดขาย
จำนวน 3 สิทธิ์

ตลอดอายุสัญญาการเป็น พาร์ทเนอร์

EXCLUSIVE
ACTIVITY

ถ่ายรูปคู่กับคุณบอย ปกรณ์

แถมพิเศษ ต่อที่ 2

BOSS PAUL EXCLUSIVE PARTY

มูลค่า 10,000 บาท

VIP TRAINING

มูลค่า 15,000 บาท

โปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายน สมัครตัวแทน ดิไอคอนกรุ๊ป
โปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายน สมัครตัวแทน ดิไอคอนกรุ๊ป

VIP DEALER

ผู้ที่สั่งซื้อ Room Coffee จำนวน 1,050 ชิ้น​

• VIP DEALER ได้รับรับสิทธิพิเศษ ส่วนแบ่งกำไร 1% จากยอดขายสินค้าจำนวน 3 สิทธิ์ ตลอดอายุสัญญาการเป็นพาร์ทเนอร์ 

• VIP DEALER (ภายในวันที่ 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2566) ได้รับสิทธิ์พิเศษ EXCLUSIVE ACTIVITY ถ่ายรูปคู่กับ พรีเซนเตอร์ ROOM COFFEE คุณบอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ 

• VIP DEALER ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน BOSS PAUL EXCLUSIVE PARTY กับ BIGBOSS PAUL มูลค่า 10,000 บาท

• VIP DEALER ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมคอร์ส VIP TRAINING by BIGBOSS PAUL 1 วัน มูลค่า 15,000 บาท เเละผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับใบ CERTIFICATE

โปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายน สมัครตัวแทน ดิไอคอนกรุ๊ป

DEALER 525 ชิ้น

รับส่วนแบ่งกำไร 1% จากยอดขาย จำนวน 1 สิทธิ์​

ตลอดอายุสัญญาการเป็นพาร์ทเนอร์

ได้รับสิทธิ์เป็น DEALER

เเต่จะไม่ได้รับ


✘ สิทธิ์ถ่ายรูปกับคุณบอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์


✘ สิทธิ์เข้าร่วมปาร์ตี้ กับ BIGBOSS PAUL

✘ สิทธิ์เข้าเรียน VIP COURSE

DEALER

ผู้ที่สั่งซื้อ Room Coffee จำนวน 525 ชิ้น

• DEALER ได้รับรับสิทธิพิเศษ ส่วนแบ่งกำไร 1% จากยอดขายสินค้าจำนวน 1 สิทธิ์ ตลอดอายุสัญญาการเป็นพาร์ทเนอร์ 

โปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายน ตัวแทนดิไอคอนกรุ๊ป
โปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายน สมัครตัวแทน ดิไอคอนกรุ๊ป

แถมพิเศษ ต่อที่ 3

DL GET DL

รับกำไรเพิ่ม 5,000 บาท

DL GET VIP DL

รับกำไรเพิ่ม 10,000 บาท

BONUS เดือน พฤศจิกายน 2566

• DEALER สร้างสาขา DEALER ROOM COFFEE 525 ชิ้น รับกำไรเพิ่ม 5,000 บาท

• DEALER สร้างสาขา VIP DEALER ROOM COFFEE 1,050 ชิ้น รับกำไรเพิ่ม 10,000 บาท

ไฮไลท์ประจำเดือน : พิเศษ ต่อที่ 4

ได้รับการดูเเลตรงจาก อ.เกท ธัชกร เเละ ครูเอื้อ นรากร กฤษยธรณ์

ลูกศิษย์เอกของ ครูปัน ปัญจรัศม์ กนกรักษ์ธนพร เเละ อ.พอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล

ขายออนไลน์กับ The iCon Group 3 ปี สร้างยอดขายกว่า 850,000,000บาท มีทีมขายมากกว่า 20,000 สาขา

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Crown Dealer เเละติดโพลล์ Top Income ผู้ที่มีรายได้สูงสุด ของแบรนด์ The iCon Group

โปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายน สมัครตัวแทน ดิไอคอนกรุ๊ป
โปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายน สมัครตัวแทน ดิไอคอนกรุ๊ป
Shopping Cart
error: Content is protected !!
Scroll to Top